5 augustus 2018

Middagdienst 16 september 2018 – 15.00 uur!

Predikant:
Passage: Hebreeën 3:1-6
Dienstsoort:

Startzondag
Thema: Hoop geeft houvast

Gz. 463: 1 en 2 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 184 (Opwekking)

Ps.121: 1, 2 en 4
Gz. 185 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2015)
Gz. 364: 1 en 2 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 443: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (Liederenbundel Weerklank)

Gz. 463: 1 en 2 (Liederenbundel Weerklank)
1
U Die mij geschapen hebt,
U wil ik aanbidden als mijn God,
in voor- en tegenspoed,
Uw liefde doet mij zingen.
U Die mij geschapen hebt,
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.

2
U bent mijn bestemming.
U hebt mij gemaakt om als Uw kind
in voor- en tegenspoed,
Uw liefde uit te stralen.
Dit is mijn bestemming.
Dienen met ver¬stand en met gevoel
vanuit ge¬hoorzaamheid.
Heer, U bent mijn doel.

Gz. 184 (Opwekking)

Wie op de Heer vertrouwen,
zijn als de berg Sion die niet wankelt,
maar voor altoos blijft.
Rondom Jeruzalem zijn bergen;
zo is de Heer rondom Zijn volk
van nu aan tot in eeuwigheid,
halleluja, halleluja.

Gz. 185 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2015)
God van trouw,
U verandert nooit,
Eeuwige, U mijn Vredevorst.
Aller Heer, ik vertrouw op U.
Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.
Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.
U bent mijn rots wanneer ik wankel,
U richt mij op wanneer ik val.
Dwars door de storm
bent U Heer, het anker;
ik stel mijn hoop alleen op U.

Gz. 364: 1 en 2 (Liederenbundel Weerklank)
1
Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit Zijne macht beperken?
't Heelal staat onder Zijn gebied!
En wat Zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem Zijn vermogen niet.

2
Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!
Voor hen, die 't heil des Heeren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemd'lingschap vergeten
en wij, wij zijn in 't Vaderland!

Gz. 443: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (Liederenbundel Weerklank)
1
Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

2
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U Die mij ziet.

3
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.

4
'Ik ben die Ik ben' is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

5
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

6
'Ik ben die Ik ben' is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.