23 oktober 2016

Middagdienst 23 oktober 2016

Predikant:
Passage: Spreuken 5:15-23 en 1 Korinthe 6:12-20
Dienstsoort:

Thema: Seksualiteit

Ps. 99: 6 en 8
Ps. 81: 1, 2 en 4
Gz. 276: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 128
Gz. 463: 1, 2, 3, 4 en 5 (Liedboek)
Gz. 12: 1, 4, 5 en 7 (Enige gezangen)

Gz. 276: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor Uw naam.

2
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, Die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Gz. 463: 1, 2, 3, 4 en 5 (Liedboek)
1
O Heer Die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

2
Geef dat Uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij Uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.

3
O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond.

4
Leg Heer Uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon Uw vrede is.

5
Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart.