23 oktober 2016

Morgendienst 23 oktober 2016

Passage: Lukas 14: 12-24
Dienstsoort:

Tekst: Lukas 14:13-14

Gz. 211: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 62: 7 en 8
Ps. 19: 7
Gz. 388: 1, 2, 3 en 5 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 262: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 100: 1 en 2

Gz. 211: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

2
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d' Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Gz. 388: 1, 2, 3 en 5 (Liederenbundel Weerklank)
1
Ik ben zo rijk, omdat ik mag geloven
wat ik van Gods genadewerk belijd:
het heil dat Christus voor mij heeft bereid,
gaat elke aardse rijkdom ver te boven.

2
Ik, door mijn zonden schuldig en onwaardig,
ben rijk, daar Christus al mijn schuld vergeeft.
In Hem Die ook voor mij geleden heeft,
ben ik verlost en in Gods oog rechtvaardig.

3
Ik heb verdiend, dat ik de dood zal sterven
en dat geluk voor altijd van mij wijkt.
Om Jezus’ wil mag ik, zo eindloos rijk,
eenmaal de eeuwige zaligheid beërven.

5
God ziet mij onverdiend in Zijn genade
in Christus nu als een rechtvaardge aan,
alsof ik nooit één zonde heb gedaan.
Hij spreek mij vrij, mijn Rechter is mijn Vader.

Gz. 262: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
1
Heer, U hebt ons in dit leven
veel gegeven;
groot is Uw barmhartigheid.
Leer ons om steeds weer te delen
met velen:
gaven delen wereldwijd.

2
Hongerigen en verdrukten,
neergebukten,
maak ons met hun nood begaan.
Wil ons harde hart bekeren
en ons leren
dankbaar in Uw dienst te staan.

3
Als wij in Uw wegen wandelen
wordt ons handelen
teken van Uw rijk dat komt.
Daar zal onrecht zijn geweken,
hulploos smeken,
klagend roepen zijn verstomd.