26 maart 2017

Middagdienst 26 maart 2017

Predikant:
Passage: Mattheüs 18:15-18
Dienstsoort:

Thema: Vermaan elkaar!

Ps. 105: 3
Ps. 95: 3 en 4
Gz. 150: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 26: 2 en 3
Ps. 119: 47 en 60 (Nieuwe berijming)
Gz. 481: 1 en 2 (Liedboek)

Gz. 150: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

1
Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad,
de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen,
want U bent bij mij.
Heer ik bid U, blijf mij nabij.

2
'k Geloof in U, Heer Jezus,
geboren uit de maagd,
eeuw'ge Zoon van God,
Die mens werd zoals wij.
U Die stierf uit liefde,
leeft nu onder ons:
één met God de Vader
en verenigd met Uw volk;
tot de dag gekomen is
van Uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

3
Heer, U bent mijn kracht,
de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid,
de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven
zal ons scheiden, Heer;
zo weet ik mij veilig,
want Uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb,
heeft U mij bevrijd
en in Uw vergeving leef ik nu.

4
Vader van het leven,
ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser,
wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden,
Geest van liefd' en kracht,
U Die via duizend wegen
ons hier samen bracht;
en op duizend wegen
zendt u ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Ps. 119: 47 en 60 (Nieuwe berijming)
47
Hoe zie ik uit, Heer, naar Uw heilig recht,
hoe staat Uw woord van trouw
mij steeds voor ogen.
Leer mij doorgronden wat Gij hebt gezegd,
wees Gij om mij genadiglijk bewogen.
Verleen mij inzicht, dat ik als Uw knecht
Uw wil:ta, Uw wijsheid kennen moge.

60
Zie hoe ik Uw vermaningen bemin;
wil mij goedgunstig tot het leven leiden.
Ik heb Uw waarheid lief met ziel en zin,
Uw woord dat goed en kwaad leert onderscheiden.
Uw woord, o Heer, houdt alle waarheid in,
Uw heilig woord is recht voor alle tijden.

Gz. 481: 1 en 2 (Liedboek)
1
O grote God Die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan Uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons Uw woord bewaren,
Uw waarheid openbaren.

2
Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van Uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

Download bestanden Noten