26 maart 2017

Morgendienst 26 maart 2017

Passage: Markus 8:27-38 en 15:16-22
Dienstsoort:

Tekst: Markus 15:21
Thema: Kruisdragen achter Jezus

Ps. 84: 1 en 4
Ps. 33: 1 en 10
Ps. 139: 1 en 14
Gz. 27b: 2 (Opwekking voor kids)
Ps. 17: 3, 4 en 8
Gz. 78: 1, 3 en 4 (Liedboek)

Gz. 27b: 2 (Opwekking voor kids)
2
'k Wil Jezus volgen
heel mijn leven.
'k Wil Jezus volgen
dag aan dag.
In mijn wandel
in mijn handel
in mijn slapen…
en ontwaken…
'k Wil Jezus volgen
dag aan dag!

Gz. 78: 1, 3 en 4 (Liedboek)
1
Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland Die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

3
Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'!
Uw liefde moet alom mij leiden,
Uw leven moet mijn leven zijn,
Uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht en kracht vaar kruis.

4
Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in need'righeid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de winds'len sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.