27 november 2016

Middagdienst 27 november 2016

Predikant:
Passage: Genesis 3:1-6; Mattheüs 3:17-Mattheüs 4:11 en Mattheüs 6:13
Dienstsoort:

Ps. 143: 10
Ps. 116: 1 en 7
Gz. 445: 1, 2 en 3 (Liedboek)
Ps. 139: 14
Gz. 466: 1, 2 en 3 (Liedboek)
Ps. 17: 3

Gz. 445: 1, 2 en 3 (Liedboek)
1
God heeft mij zijn Zoon gegeven,
door 't geloof nam ik Hem aan;
ja, ik weet het, ik zal leven,
en door Hem ten hemel gaan.
Zelfs eer ik nog was geboren,
heeft mij God in Hem verkoren,
eer Zijn woord met scheppersmacht
dit heelal tot aanzijn bracht.

2
Jezus Christus is gestorven,
is verrezen, ook voor mij,
heeft de zegepraal verworven
en het leven, ook voor mij.
Aan Gods rechterhand gezeten,
zal Hij nimmer mij vergeten,
maar, uit deernis met mijn lot,
treedt Hij voor mij in bij God.

3
Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang Zijn hulp verbeiden,
Zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, doe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

Gz. 466: 1, 2 en 3 (Liedboek)
1
Als God, mijn God, maar voor mij is,
wie is er dan mij tegen?
Dan werken druk en droefenis
mij nochtans tot een zegen;
dan waakt alom een eng'lenwacht,
dan zie ik sterren in de nacht
en bloemen op mijn wegen.

2
En wat er dreig', of wie er woed',
mijn Herder blijft mij leiden.
Geen donker dal van tegenspoed
kan van Zijn staf mij scheiden.
Hij blijft mij overal nabij,
naar stille waat'ren voert Hij mij
en liefelijke weiden.

3
Ik heb mijn God, dat is genoeg,
ik wens mij niets daarneven.
Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg,
is mij in Hem gegeven:
mijn hoogste goed, mijn troost in smart,
het enig rustpunt van mijn hart,
mijn eeuwig licht en leven.