3 februari 2019

Middagdienst 3 maart 2019

Passage: Hebreeën 2:5-18
Dienstsoort:

Tekst: Hebreeën 2:14-15

Gz. 149: 1 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 8: 1, 4 en 5
Ps. 116: 5 en 10
Ps. 22: 7 en 11
Gz. 149: 2 en 6 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 81: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)

Gz. 149: 1, 2 en 6 (Liederenbundel Weerklank)
1
Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan Uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

2
Gij Die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
Die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

6
Dank zij U, o Heer des levens,
Die de dood zijt doorgegaan,
Die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in Uw kruis is onze vrede.
Voor Uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Gz. 81: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
1
Een grote Hogepriester
de hemel doorgegaan,
is voor de troon gaan staan
en offert al Zijn liefde.
Hij heeft Zichzelf gegeven,
Hij plengt Zijn Eigen bloed;
geloof het vast, houd moed:
Zijn dood belooft u leven!

2
Hij is geen harde Priester
Die niet van zwakheid weet;
Dit Lam draagt al het leed
der wereld met Zich mede.
Getrouw is Hij bevonden,
in de woestijn geweest,
verzocht, beproefd – Gods Geest
behoedde Hem voor zonde.

3
Laat ons dan zeer vrijmoedig
de weg gaan tot de troon –
God is om Hem, de Zoon,
genadig en lankmoedig;
al wie Zijn hulp verlangen
zullen te Zijner tijd
als Hij als Priester pleit
barmhartigheid ontvangen.