30 april 2017

Middagdienst 30 april 2017

Passage: Markus 3:20-22 en 30-34, Markus 6:1-3 en Johannes 7:1-10
Dienstsoort:

Tekst: Johannes 7:5
Thema: De familie van Jezus

Gz. 118: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 27: 5 en 7
Gz. 362 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 133: 1, 2 en 3
Gz. 5: 1 en 10 (Enige gezangen)
Ps. 103: 7 en 9

Gz. 118: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.

2
Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw,
dit is al waar ik op bouw.

3
Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij te na komt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in 't nauw,
dit is al waar ik op bouw.

Gz. 362 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

U maakt ons één, U
bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
Wordt Uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van Uw gezin.
Wordt Uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van Uw gezin.