30 april 2017

Morgendienst 30 april 2017

Predikant:
Passage: Psalm 105
Dienstsoort:

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend.

Ps. 111: 5
Gz. 335: 2, 3, 5, 6 en 8 (Liedboek)
Ps. 105: 22 en 24
Gz. 403: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 78: 2 (Nieuwe berijming)
Ps. 105: 1
Ps. 105: 5
Ps. 134: 3
Gz. 211: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

Gz. 335: 2, 3, 5, 6 en 8 (Liedboek)
2
Hier zijn wij dan:
van U is 't jonge leven,
het moet U dankend
worden weergegeven
want alles komt uit Uwe hand.

3
Reeds staat Gij klaar
en komt ons vriend'lijk tegen,
Uw liefde vindt ons
langs verborgen wegen,
eer wij U zoeken zijt Gij daar.

5
Het water wacht
en 't kind ontvangt Uw zegen,
Gij spreekt het aan,
het heeft een naam gekregen
en niemand rukt het uit Uw macht.

6
Uw teken spreekt
Gij wilt zijn Heiland wezen,
het is gedoopt,
begraven en herrezen
in Vader, Zoon en Heilige Geest.

8
En laat de mond
der kind'ren, die we U wijden,
eens, zelf ontwaakt,
met ons Uw naam belijden:
wij leven vast in Uw verbond.

Gz. 403: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag.
In m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k heb Hem nodig, dag aan dag.

2
'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven.
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag.
In m’n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k wil Hem volgen, dag aan dag.

Ps. 78: 2 (Nieuwe berijming)
2
Laat ons wat onze vaderen vertelden
doorgeven en aan onze kind'ren melden.
't Getuigenis aan Israël geschonken,
het heil dat van de hemel heeft geklonken,
het is een licht dat ons ten leven leidt,
ons en alwie door ons wordt ingewijd.

Gz. 211: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

2
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d' Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.