5 maart 2017

Middagdienst 5 maart 2017

Predikant:
Passage: Romeinen 6:14-23 en Galaten 2:19-21
Dienstsoort:

Viering en dankzegging Heilig Avondmaal
Tekst: Galaten 2:20b
Thema: Leven voorbij het kruis

Ps. 42: 7
Ps. 45: 1
Gz. 428: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 25: 2
Ps. 16: 1 en 4
Gz. 264: 1, 4 en 5 (Bundel Uit aller mond)
Gz. 125: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

Gz. 428: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
1
Er is een Verlosser,
Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias,
heilig God is Hij.

2
Jezus, mijn Verlosser,
niemand is aan U gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias,
maakt van zonden vrij.

Dank U, o mijn Vader.
U gaf Uw Eigen Zoon,
Uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan.

3
Ja, de dag zal komen,
dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning dienen
voor eeuwig en eeuwig

Dank U, o mijn Vader.
U gaf Uw Eigen Zoon,
Uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan.

Gz. 264: 1, 4 en 5 (Bundel Uit aller mond)
1
Als wij wandelen met Hem,
op Zijn woord afgestemd,
wat een licht werpt Hij dan op de weg.
Hij bewaart en behoudt
wie zich Hem toevertrouwt
en gehoorzaam steeds doet wat Hij zegt.

Doe wat Hij zegt,
want er leidt maar één weg
naar geluk in de Heiland:
dat is doen wat Hij zegt.

4
Van Zijn liefde, zo groot,
maakt Hij ons deelgenot,
als de lasten Hem voor zijn gelegd.
De genade van Hem
is voor ieder bestemd
die vertrouwt en die doet wat Hij zegt.

Doe wat Hij zegt,
want er leidt maar één weg
naar geluk in de Heiland:
dat is doen wat Hij zegt.

5
En wij zitten steeds weer
aan Zijn voeten terneer
of wij wandelen met Hem op de weg.
Naar Zijn wil toegewend,
gaan wij waar Hij ons zendt,
onbevreesd, omdat Hij het ons zegt.

Doe wat Hij zegt,
want er leidt maar één weg
naar geluk in de Heiland:
dat is doen wat Hij zegt.

Gz. 125: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Groot is Uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw bij omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
Die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Groot is Uw trouw, o Heer,
Groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

2
Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is Uw trouw, o Heer,
Groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.