28 december 2018

Middagdienst 6 januari 2019

Passage: Johannes 1:1-18
Dienstsoort:

Tekst: Johannes 1:18
Thema: De Heere Jezus woont onder ons

Ps. 84: 1 en 5 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 121: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 26: 8
Ps. 43: 3 en 4
Ps. 61: 3 en 6
Gz. 124: 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)

Ps. 84: 1 en 5 (Liederenbundel Weerklank)
1
Hoe lieflijk is Uw huis, o Heer!
O God, U weet hoe ik begeer
bij U te wonen in Uw hoven.
U weet hoe heimwee mij bevangt,
omdat geheel mijn hart verlangt
U in Uw heiligdom te loven.
'k Ga jubelend God tegemoet,
Die leeft en mij ook leven doet.

5
O God, ons Schild, wil met ons gaan,
zie Uw gezalfde gunstig aan.
Wij reizen naar Uw stad, o Koning.
Eén dag is in Uw huis mij meer
dan duizend zonder U, o Heer.
Ik wil nog liever bij Uw woning
alleen maar aan de drempel staan
dan bij de bozen binnengaan.

Gz. 121: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
1
God in ons midden,
Heer, wij aanbidden
met al Uw kinderen wereldwijd,
Uw trouw aan mensen,
Uw onbegrensde,
Uw ongekende majesteit.

2
Lam dat de zonden draagt,
Lam dat de leeuw verjaagt,
Uw wieg een kribbe, Uw troon een kruis.
Gij spreidt geen macht ten toon,
Gij zijt, o Mensenzoon,
onder een open hemel thuis.

3
Licht van de overkant,
Fakkel die eeuwig brandt,
o Vlam die ons naar Gods land geleidt,
wie lopen in Uw licht,
zie, over hun gezicht
valt al de glans der eeuwigheid.

Gz. 124: 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
2
Hij, Die heerst op 's hemels troon,
Heere Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
Woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuwgeboren Heer!

3
Lof aan U Die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij Die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al Uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuwgeboren Heer!