28 december 2018

Morgendienst 6 januari 2019

Predikant:
Passage: Lukas 2:39-52
Dienstsoort:

Gz. 125: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 17: 3 en 4
Ps. 17: 7 en 8
Gz. 440 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 26: 6, 7 en 8
Gz. 78: 1, 2, 3 en 4 (Liedboek)
Ps. 116: 10 en 11

Gz. 125: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Groot is Uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Groot is Uw trouw, o Heer,
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

2
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven
tot in eeuwigheid.

Groot is Uw trouw, o Heer,
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gz. 440 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Lees je Bijbel, bid elke dag,
bid elke dag, bid elke dag.
Lees je Bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag,
dat je groeien mag,
dat je groeien mag.
Lees je Bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag.

Read your Bible, pray every day,
pray every day, pray every day.
Read your Bible, pray every day,
if you want to grow,
if you want to grow,
if you want to grow.
Read your Bible, pray every day,
if you want to grow.

Gz. 78: 1, 2, 3 en 4 (Liedboek)
1
Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland Die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

2
Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In Uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

3
Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'!
Uw liefde moet alom mij leiden,
Uw leven moet mijn leven zijn,
Uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht en kracht vaar kruis.

4
Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in need'righeid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de winds'len sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.