15 oktober 2017

Morgendienst 15 oktober 2017

Passage: Mattheüs 13:33, Galaten 2:5-21 en Johannes 6:53-56
Dienstsoort:

Mattheüs 13:33, Galaten 2:5-21 en Johannes 6:53-56

Ps. 96: 1 en 5
Ps. 25: 6 en 7
Ps. 71: 14 en 17
Gz. 403: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Gz. 279: 1 en 2 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 119: 65 en 66 (Nieuwe berijming)
Ps. 68: 14 en 17

Gz. 403: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag,
in m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k Heb Hem nodig, dag aan dag.

2
'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag,
in m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k wil Hem volgen, dag aan dag.

Gz. 279: 1 en 2 (Liederenbundel Weerklank)
1
Heer, spreek mij aan zodat ik hoor,
ik buig mijn hoofd, ik neig mijn oor.
Trek door de akker van mijn hart,
trek door mijn zonden, zwaar en zwart,
Uw langgerekte, diepe voor.

2
Heer, spreek mij aan zodat ik hoor,
maak open mijn gesloten oor;
Gij zaait Uw Woord als zuiver zaad,
Uw Geest is als de wind die waait,
Uw rijk het graan dat Gij straks maait.

Ps. 119: 65 en 66 (Nieuwe berijming)
65
Al Uw geboden zijn gerechtigheid.
Ik prijs Uw Woord met juichende gezangen.
Uw rechterhand geleide mij altijd;
naar Uw geboden richt ik al mijn gangen.
Het is Uw wet, waarin ik mij verblijd,
het is Uw heil, waarnaar ik blijf verlangen.

66
Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij Uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, Heer, Uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot Uw dienst verkoren.