18 december 2016

Morgendienst 18 december 2016

Predikant:
Passage: Mattheüs 10:37-39, 2 Petrus 3:10-13 en Openbaring 21:24-26
Dienstsoort:

Ps. 17: 8
Ps. 96: 8 en 9
Ps. 95: 3 en 4
Gz. 426 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 133
Gz. 216: 1, 6 en 7 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 448: 1, 2 en 7 (Liederenbundel Weerklank)

Gz. 426 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ik zit op het puntje van m’n stoel,
het is zo spannend
en ik ga op m'n tenen staan,
ik ben verlangend
naar die ene grote dag
dat ik Hem ontmoeten mag.
O, o, o, het is zo spannend.

Een hele nieuwe hemel,
een hele nieuwe tijd,
een hele nieuwe aarde
vol gerechtigheid.

En dat is vrede voor de mensen,
een wereld zonder grenzen,
voor iedereen te eten
en niemand wordt vergeten.
Vlaggen in de boom,
sjaloom, sjaloom.

Ik zit op het puntje van m'n stoel
in 't rond te speuren,
en ik ga op m'n tenen staan,
het gaat gebeuren,
dat de wereld nieuw zal zijn
zonder ziekte zonder pijn.
O, o, o, het gaat gebeuren.

Een hele nieuwe hemel,
een hele nieuwe tijd,
een hele nieuwe aarde
vol gerechtigheid.

Gz. 216: 1, 6 en 7 (Liederenbundel Weerklank)
1
God zal het heelal bewaren
door Zijn scheppingswoord vol kracht,
zich ten volle openbaren
op de grote oordeelsdag.
Dag van vuur, dat niet zal sparen
heel het goddeloos geslacht.

6
Zie, de Rechter is de Redder
voor wie uitzien naar Zijn dag
en het Lam is ook de Herder
Die Zijn kudde samenbracht.
Met hem leven zij nu verder,
nieuw van lichaam, vol van kracht.

7
Nieuw de hemel, die haar luister
majesteitlijk spreidt ten toon;
nieuw de aarde, zonder duister,
waar gerechtigheid op woont.
Een fontein van water bruist er,
leven water uit Gods troon.

Gz. 448: 1, 2 en 7 (Liederenbundel Weerklank)
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

1
Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor Zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

2
Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
heffen wij dit loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Jezus komt in heerlijkheid.
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.