24 mei 2018

Morgendienst 24 juni 2018

Passage: Lukas 16:1-13
Dienstsoort:

Gz. 203: 1 en 4 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 33: 2 en 11
Ps. 119: 83
Opwekking kids 21
Ps. 25: 2 en 6
Ps. 73: 13 en 14
Gz. 476: 1 en 3 (Liederenbundel Weerklank)

Gz. 203: 1 en 4 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Mijn hart wacht stil op U, o Heer,
Uw komst verwacht ik, meer en meer,
Uw liefde houdt mijn ziel gevangen.
Naar U gaat al mijn vreugde uit,
ik wacht op U, wacht als een bruid,
reikhalzend hunkert mijn verlangen.

4
Ik roep, ik smeek vol ongeduld:
O Geest, als Gij mijn leven vult,
o overvloed, o milde regen,
dan wordt mijn hart verrassend rein,
dan drink ik fris uit Uw fontein:
water des levens, zuiver zegen!

Opwekking kids 21
Ho! Stop! Sta eens even stil.
Waar wou je heen gaan of maakt dat geen verschil.
Ho! Stop! Ga er niet vandoor.
Je bent er toch niet zomaar, je leeft ergens voor.

Als je in de trein zou stappen en je zou niet weten waar je heen wou gaan,.
heen wou gaan.
Kon je beter in je warme bedje blijven liggen zonder op te staan,
op te staan.
Alles gaat uiteindelijk mis.
Als je niet weet wie Jezus is.

Ho! Stop! Sta eens even stil.
Waar wou je heen gaan of maakt dat geen verschil.
Ho! Stop! Ga er niet vandoor.
Je bent er toch niet zomaar, je leeft ergens voor.

Gz. 476: 1 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
1
Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
Wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!

3
U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
Lof en aanbidding zij Uw eengeboren Zoon.
Lof zij Uw Geest, Die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft Uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!