4 januari 2018

Morgendienst 4 februari 2018

Passage: Lukas 4:14-30
Dienstsoort:

Thema: Jezus spreekt ons aan

Ps. 149: 1 en 2
Ps. 92: 1 en 2
Gz. 490: 1 en 5 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 618 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 85: 3 en 4
Gz. 285: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 95: 4

Gz. 490: 1 en 5 (Liederenbundel Weerklank)
1
Jezus neemt de zondaars aan.
Roep dit troostwoord toe aan allen
die verdwaald, van Hem vandaan,
in het donker struik'len, vallen.
Hij leert hun Zijn wegen gaan:
Jezus neemt de zondaars aan.

5
Dit vertroost mij, geeft mij moed,
zijn mijn zonden als scharlaken,
Hij zal door Zijn kostbaar bloed
wit als sneeuw mijn leven maken.
Hij zal mij terzijde staan:
Jezus neemt de zondaars aan.

Gz. 618 (Liederenbundel Weerklank)
Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo ben jij in Mijn hand, zegt de Heer.
Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer.

Kneed mij, Heere God,
ook als het soms wel eens pijn doet.
Kneed mij, Heere God,
U weet precies hoe ik zijn moet.

Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo ben jij in Mijn hand, zegt de Heer.
Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer.

Kneed mij, Heere God,
'k wil mij opnieuw aan U geven.
Kneed mij, Heere God,
U maakt iets moois van mijn leven.

Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo ben ik in Uw handen, O Heer.
Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo maakt U mij een vat tot Uw eer,
zo maakt U mij een vat tot Uw eer.

Gz. 285: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
1
Hier in Uw heiligdom, dicht bij de troon,
vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,
als Uw Geest ons trekt tot U.

2
Rein door Uw zuiver bloed, met zekerheid,
dat wij geborgen zijn in Uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart
op de roepstem van Uw Geest.

3
Heer, ik wil horen Uw zachte stem.
Laat and're stemmen in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer, opdat ik het licht
van Uw aangezicht zal zien.