10 maart 2018

Morgendienst 8 april 2018

Passage: Johannes 21:1-14 en 1 Johannes 4:10-19
Dienstsoort:

Tekst: Johannes 21:7a

Gz. 328: 1, 2 en 3 (Liedboek)
Ps. 65: 1 en 3
Ps. 65: 2
Gz. 531: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 146: 4 en 6
Ps. 107: 12 en 22
Ps. 145 : 2 en 5

Gz. 328: 1, 2 en 3 (Liedboek)
1
Heere Jezus, om Uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2
Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als Uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij Zelf in ons verrichten.

3
O Gij Glans der heerlijkheid,
Licht uit Licht, uit God geboren,
maak ons voor Uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Gz. 531: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Jezus is de goede Herder.
Jezus Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

1
Als je 's avonds niet kunt slapen,
en je bang in 't donker bent,
denk dan eens al die schaapjes,
die de Heer bij name kent.

Jezus is de goede Herder.
Jezus Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

2
En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder.
Hij vergeet Zijn schaapjes niet.

Jezus is de goede Herder.
Jezus Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.