23 juni 2018

Morgendienst 8 juli 2018

Gz. 355: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2015)
Ps. 100: 1, 2 en 4
Gz. 292: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2015)
Gz. 497 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2015)
Ps. 150: 1
Ps. 139: 1, 2 en 14 (Nieuwe berijming)
Ps. 146: 3 en 8

Gz. 355: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2015)
1
Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want Uw Woord maakt Uw wegen bekend.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.
Vol van Uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

2
Samen te strijden, in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als Uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.
Vol van Uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Gz. 292: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2015)
1
U Die mij geschapen hebt,
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- en tegenspoed,
Uw liefde doet mijn zingen.
U Die mij geschapen hebt,
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.

2
U bent mijn bestemming.
U hebt mij gemaakt als Uw kind
in voor- en tegenspoed,
Uw liefde uit te stralen.
Dit is mijn bestemming.
Dienen met verstand en met gevoel
vanuit gehoorzaamheid.
Heer, U bent mijn doel

Gz. 497 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2015)
God kent jou vanaf het begin.
Helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet
Want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet.
(2x)

En weet je wat zo mooi is;
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou en mij.

God kent jou vanaf het begin.
Helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet
Want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet.
(2x)

Ps. 139: 1, 2 en 14 (Nieuwe berijming)
1
Heer, Die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor Uw ogen.

2
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

14
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor Uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.