9 oktober 2016

Morgendienst 9 oktober 2016

Passage: Prediker 3:1-15
Dienstsoort:

Thema: Goede tijden, slechte tijden... en God

Gz. 1: 1, 3 en 4 (Liedboek)
Ps. 92: 1 en 2
Ps. 92: 5
Ps. 31: 6, 12A+13B en 17 (Nieuwe berijming)
Ps. 56: 5 en 6
Gz. 297: 1 en 2 (Liedboek)

Gz. 1: 1, 3 en 4 (Liedboek)
1
God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

3
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel Zijn rijk gehoord.

4
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het Zijnde
oorsprong en doel en zin.

Ps. 31: 6, 12A+13B en 17(Nieuwe berijming)
6
Ik wil mij, Heer, in U verblijden,
Die hulp bood in de dag
dat ik geen uitkomst zag,
Die steeds mij uit de engte leidde;
dan mocht met lichte schreden
ik in de ruimte treden.

12A+13B
Maar ik vertrouw op U, mijn tijden,
o Heer, zijn in Uw hand;
maak mij dan niet te schand'!
Kom om Uw knecht weer op te richten,
hem die in zijn ellende
zich altijd tot U wendde.

17
Geprezen zij de Heer, mijn Koning,
Hij Die zijn knecht ontmoet
met gaven groot en goed.
Toen 't kwaad zich saamtrok om mijn woning,
kwam Hij mijn val beletten,
was Hij 't Die mij ontzette.

Gz. 297: 1 en 2 (Liedboek)
1
Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in 's Vaders licht,
verheerlijkt voor Zijn aangezicht.

2
O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan;
uit aard' en hemel opgerezen
vangt dan het nieuwe loflied aan.
Als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.