28 september 2018

Avonddienst Dankdag woensdag 7 november 2018

Predikant:
Passage: Markus 12:41-44
Dienstsoort:

Ps. 9: 1 en 2
Ps. 32: 4 en 6
Gz. 185 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2015)
Ps. 71: 10
Gz. 419: 1 en 2 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 93: 1 en 4
Ps. 106: 2 (Nieuwe berijming)
Gz. 606: 1 en 2 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 473: 1 en 10 (Liedboek)

Gz. 185 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2015)
God van trouw
U verandert nooit,
Eeuwige, U mijn Vredevorst.
Aller Heer, ik vertrouw op U.
Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.
Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.
U bent mijn Rots wanneer ik wankel,
U richt mij op wanneer ik val.
Dwars door de storm
bent U Heer, het anker;
ik stel mijn hoop alleen op U.

Gz. 419: 1 en 2 (Liederenbundel Weerklank)
1
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.

2
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d' Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Ps. 106: 2 (Nieuwe berijming)
2
Gelukkig zijn die Hij geleidt,
die leven in gerechtigheid.
Gedenk mij naar Uw welbehagen.
Dat ik met heel mijn volk U dien,
met hen van voorspoed mag gewagen,
de zegen van Uw erfdeel zien.

Gz. 606: 1 en 2 (Liederenbundel Weerklank)
1
Elke dag, aan ons gegeven,
is een zegen van U, Heer.
Geef dat wij dat nooit vergeten;
leer ons elke dag dat weer.

2
Helpt U ons dan steeds te leven
naar Uw wil en tot Uw eer.
Wil ons uit genade geven
eens te wonen bij U, Heer.

Gz. 473: 1 en 10 (Liedboek)
1
Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot Uw lof en dienst bereid.

10
Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.