28 december 2018

Middagdienst 13 januari 2019

Predikant:
Passage: Mattheüs 5:13-16
Dienstsoort:

Ps. 36: 3
Ps. 104: 9 en 10 (Nieuwe berijming)
Gz. 451: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 18: 8 en 9
Ps. 67: 1 en 2
Gz. 212: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

Ps. 104: 9 en 10 (Nieuwe berijming)
9
De ere Gods zij tot in eeuwigheid.
De schepping blinke van Zijn majesteit.
Ja, alles wat Hij opriep en doet leven
moge Hem ongestoorde vreugde geven.
Aanbiddelijk in grootheid is de Heer,
ziet Hij alleen maar op de aarde neer,
dan beeft zij, en de grote bergen roken
als Hij Zijn hand naar hen heeft uitgestoken.

10
Ik zal den Heer lofzingen levenslang,
zolang ik ben wijd ik Hem mijn Gz..
Behage Hem het lied dat ik Hem wijdde,
dan zal ik steeds mij in den Heer verblijden.
De aarde wordt van alle zondaars rein,
de goddelozen zullen niet meer zijn.
Loof, halleluja, loof, mijn ziel, den Heere,
alles in allen zal Hij triomferen.

Gz. 451: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
1
Leer ons uit geloof te leven,
Heer, ons hart aan U te geven,
rustend op geen ander woord
dan vanuit Uw woord gehoord.
Leer ons steeds op U te bouwen,
door Uw Geest U te vertrouwen,
elke dag de weg te gaan
achter Jezus Christus aan.

2
Leer ons uit de hoop te leven,
met het hoofd omhoog geheven
uitziend naar de komst van Hem,
lettend op Zijn woord en stem.
Leer ons tegen zonden strijden
en aan U ons leven wijden
in gezin en maatschappij,
werk en kerk, getrouw als Hij.

3
Leer ons uit de liefde leven,
ons geheel aan U te geven.
Op de plaats waar U ons stelt,
wordt Uw lof door ons vermeld.
Leer ons trouw Uw naam belijden,
mensen helpen in hun lijden.
Laat ons zo oprecht en rein
toonbeeld van Uw liefde zijn.

Gz. 212: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Bron van licht en leven,
wij aanbidden U.
Onze God voor eeuwig.
Heer, wij danken U.
Laat de zon van Uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in Uw heerlijkheid,
halleluja.

2
U bent onze Vader,
wij aanbidden U.
U geeft ons genade,
Heer, wij eren U.
Laat de zon van Uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in Uw heerlijkheid,
halleluja.

3
U bent onze Koning,
wij aanbidden U.
U wilt bij ons wonen,
Heer, wij prijzen U.
Laat de zon van Uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in Uw heerlijkheid,
halleluja.