28 december 2018

Morgendienst 20 januari 2019

Passage: Johannes 4: 1-30
Dienstsoort:

Gz. 288: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 36: 2 en 3
Ps. 72: 6 en 10
Ps. 67: 2 (Nieuwe berijming)
Gz. 454: 2, 3 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 9: 18, 2 en 11

Gz. 288: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
1
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
Die Zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

2
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van Zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

3
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God Die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Ps. 67: 2 (Nieuwe berijming)
2
De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te zaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over Uwen naam.
Volken zult Gij rechten,
hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deez' aarde,
die Uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

Gz. 454: 2, 3 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
2
Onrustig leef ik, opgejaagd,
door duizend dromen uitgedaagd
die liegen, lokken en verleiden;
de boze, briesend als een leeuw,
gaat brullend rond – ik roep, ik schreeuw
tot U, o God: Kom mij bevrijden!

3
De kracht van oorlog en geweld,
de macht van goud en goed en geld,
hoe kan ik daaraan ooit ontkomen?
Schandelijk schamel is de schijn:
steeds meer te hebben en te zijn,
dat is, o God, waar wij van dromen!

4
Ik roep, ik smeek vol ongeduld:
O Geest, als Gij mijn leven vult,
o overvloed, o milde regen,
dan wordt mijn hart verrassend rein,
dan drink ik fris uit Uw fontein:
water des levens, zuiver zegen!

Download bestanden Noten