17 januari 2019

Middagdienst 17 februari 2019

Predikant:
Passage: Genesis 12:1-5 en 1 Petrus 2:1-10
Dienstsoort:

Gz. 323: 1, 6 en 7 (Liedboek)
Ps. 95: 1 en 3
Ps. 138: 1 en 2
Ps. 138: 3 en 4
Gz. 421: 1 (Liedboek)
Ps. 100: 1, 2, 3 en 4

Gz. 323: 1, 6 en 7 (Liedboek)
1
God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve 't hart Hem weder.

6
Streel Gij met Uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij Zon van mij,
in Uw licht mij groeien
voor U openbloeien.

7
Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede,
afgezonderd in Uw vrede.
Maak mij rein van harte, dat ik Uwe klaarheid
schouwen mag in geest en waarheid.
Heer laat mij even vrij
als een adelaar stijgen,
zo word ik U eigen.

Gz. 421: 1 (Liedboek)
1
Zolang als ik op aarde leven zal
mijn koning groot ik ere geven zal,
met woord, met daad, met juichen en Gz..
Hij heeft mij uitgetogen van de val,
geschreven in Zijn uitverkoren tal,
dies mijne ziel Hem spelet lof en dank.
Zijn bitter lijden
doet mij verblijden.
Zijn hart is mijn,
het mijn is zijn.
treurigheid wijke,
vrolijkheid blijke,
want Jezus wil,
want Jezus wil mijn Heiland zijn.