24 januari 2019

Morgendienst 24 februari 2019

Predikant:
Passage: Mattheüs 7:13-14 en Lukas 13:22-30
Dienstsoort:

Thema: Door de poort

Ps. 118: 10
Ps. 147: 1 en 6
Ps. 19: 4 (Nieuwe berijming)
Gz. 403 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Gz. 442: 1, 2 en 4 (Liedboek)
Gz. 241: 1, 2 en 6 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 18: 9

Ps. 19: 4 (Nieuwe berijming)
4
Des Heeren vrees is rein,
zo zal ik zeker zijn
van d' allergrootste schat.
Al wat waarachtig is,
bestendig en gewis,
is in Zijn wet vervat.
Die wet is 't hoogste goed,
meer kostelijk en zoet
dan 't edelst van de honing;
begeerlijker dan goud,
blijft dit ons laatst behoud:
het woord van onze Koning.

Gz. 403 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag,
in m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k Heb Hem nodig, dag aan dag.

'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag,
in m'n handel. in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k wil Hem volgen, dag aan dag.

Gz. 442: 1, 2 en 4 (Liedboek)
1
Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op Uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan Uw hand
naar het Vaderland.

2
Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.

4
In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met Uw troost en met Uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op Uw tijd
in Uw heerlijkheid.

Gz. 241: 1, 2 en 6 (Liederenbundel Weerklank)
1
Kom, kinderen niet dralen,
want d' avond is nabij!
Wij zouden licht verdwalen
in deze woestenij.
Kom, vatten wij dan moed
naar d' eeuwigheid te streven,
van kracht tot kracht te leven.
In 't eind is alles goed.

2
Het zal ons niet berouwen
de smalle weg te gaan.
Hij riep ons, de Getrouwe,
en Hij ging Zelf vooraan.
Kom en vertrouw op Hem
Die u is voorgetogen
en richt uw hart en ogen
vast op Jeruzalem.

6
Wij moesten het maar wagen
– 't is wel het wagen waard –
om niets meer mee te dragen
dat onze ziel bezwaart.
De wereld is te klein!
Kom, ga met Jezus mede
in alle eeuwigheden!
Het moet toch Jezus zijn!