19 maart 2017

Middagdienst 19 maart 2017

Passage: Lukas 16: 1-13
Dienstsoort:

Ps. 25: 3 (aanvangslied)
Ps. 96: 1 en 2
Gz. 481: 1 en 4 (Liedboek)
Ps. 87: 2, 3 en 4
Ps. 103: 2 en 5
Gz. 297: 1 en 2 (Liedboek)

Gz. 481: 1 en 4 (Liedboek)
1
O grote God Die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan Uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons Uw woord bewaren,
Uw waarheid openbaren.

4
Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in Zijn stervensnood
Uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit Uw liefde leven.

Gz. 297: 1 en 2 (Liedboek)
1
Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in 's Vaders licht,
verheerlijkt voor Zijn aangezicht.

2
O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan;
uit aard' en hemel opgerezen
vangt dan het nieuwe loflied aan.
Als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.