5 augustus 2018

Middagdienst 2 september 2018

Predikant:
Passage: Richteren 6:11-40 en Johannes 1:35-42
Dienstsoort:

Thema: Hoe God mensen roept

Ps. 122: 1
Gz. 426: 1 en 3 (Liedboek)
Gz. 426: 5 (Liedboek)
Ps. 125: 1
Ps. 3: 3
Ps. 121: 1 en 4 (Nieuwe berijming)

Gz. 426: 1, 3 en 5 (Liedboek)
1
Zou ik niet van harte zingen
Hem Die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan Zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

3
In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven,
Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht,
dat zal dood noch duivel doven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

5
Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben Uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen, hier en nu;
God Die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.

Ps. 121: 1 en 4 (Nieuwe berijming)
1
Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Heere, Die
dit alles heeft geschapen.
Mijn Herder zal niet slapen.

4
De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het Die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.