5 augustus 2018

Morgendienst 9 september 2018

Predikant:
Passage: Genesis 45:1-8
Dienstsoort:

Viering Heilig Avondmaal

Ps. 42: 1 en 2
Ps. 42: 3
Ps. 48: 4
Kinderlied: Er is Eén Die jou kent (Elly en Rikkert)
Ps. 147: 2
Gz. 186: 4 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Gz. 358: 1, 2, 3, 4 en 5 (Liedboek)
Gz. 358: 6 (Liedboek)

Kinderlied: Er is Eén Die jou kent (Elly en Rikkert)
Er is Eén die jou kent,
Eén Die jou kent.
Kom maar gewoon,
kom maar gewoon,
zoals je bent.

Er is Eén Die jou ziet,
Eén Die jou ziet.
Kom maar gewoon,
kom maar gewoon,
met je verdriet.

Er is Eén Die jou hoort,
Eén Die jou hoort.
Kom maar gewoon,
kom maar gewoon,
Hij houdt Zijn woord.

Gz. 186: 4 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
4
Komt gij allen, komt tot Hem!
Zondaars, komt, wat zou u hind'ren?
Jezus roept u, hoort Zijn stem,
Hij maakt zondaars tot Gods kind'ren.
Vrij moogt gij tot Jezus gaan:
Jezus neemt de zondaars aan!

Gz. 358: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (Liedboek)

1
Genadig Heer, Die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op Uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met Uw woord: het is volbracht.

2
Gij hebt mij, Heer, geroepen aan Uw dis,
het heilig feest van Uw gedachtenis;
schenk mij Uw Geest, opdat ik U ontmoet
in 't teken van Uw lichaam en Uw bloed.

3
Gij, Die voor armen rijkdom hebt bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
en leid mij zelf, Heer, tot Uw sacrament.

4
Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drenk mij met Uw brood en wijn.

5
Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt,
hoe komt Gij met Uw goedheid mij nabij;
berg me in Uw liefde, Heer, en zegen mij.

6
U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, Uw leven daalde in mij neer;
in Uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.