21 mei 2017

Middagdienst 21 mei 2017

Predikant:
Passage: Handelingen 2: 40-47
Dienstsoort:

Ps. 100: 1 en 2
Ps. 100: 3 en 4
Ps. 48: 4 en 6
Ps. 87: 1, 2, 3 en 4 (Nieuwe berijming)
Gz. 294: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Gz. 231: 1, 3, 5 en 7 (Liederenbundel Weerklank)

Ps. 87: 1, 2, 3 en 4 (Nieuwe berijming)
1
Op Sions berg sticht God Zijn heil'ge stede
Zij heeft Zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

2
Rahab en Babel zullen U behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!

3
God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kind'ren dragen.

4
Zij zullen saam, de groten en de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: "In U zijn al onze fonteinen".

Gz. 294: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Een naam is onze hope,
een grond heeft Christus' Kerk,
zij rust in ene dope,
en is Zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
Hij was 't, Die door Zijn sterven
aan haar het leven gaf.

2
Vergaard uit alle streken
in heel de wereld een,
werd dit haar zalig teken,
dat allen is gemeen.
Een bede vouwt de handen,
een zegen breekt het brood,
een vuurbaak staat te branden
in 't duister van de dood.

Gz. 231: 1, 3, 5 en 7 (Liederenbundel Weerklank)
1
Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

3
Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.

5
Met één lied uit duizend monden
gaan wij zingen door de nacht,
door één Geest tesaam verbonden
naar de kust waar God ons wacht.

7
Zo gaan wij hier met elkander
door de nacht op weg naar huis,
pelgrims die uit alle landen
samenkomen om het kruis.