30 november 2018

Middagdienst 30 december 2018

Passage: Jesaja 49:1-7 en Lukas 2:25-35
Dienstsoort:

Tekst: Lukas 2:25-35
Thema: De zegen en de profetie – toen en nu

Gz. 121: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
Ps.96: 1, 2 en 9
Ps. 103: 1 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 167: 1 en 2 (Liedboek)
Ps.145: 2
Gz. 4: 1 en 2 (Enige gezangen)

Gz. 121: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
1
God in ons midden,
Heer, wij aanbidden
met al Uw kinderen wereldwijd,
Uw trouw aan mensen,
Uw onbegrensde,
Uw ongekende majesteit.

2
Lam Dat de zonden draagt,
Lam Dat de leeuw verjaagt,
Uw wieg een kribbe, Uw troon een kruis –
Gij spreidt geen macht ten toon,
Gij zijt, o Mensenzoon,
onder een open hemel thuis.

3
Licht van de overkant,
fakkel die eeuwig brandt,
o vlam die ons naar Gods land geleidt,
wie lopen in uw licht,
zie, over hun gezicht
valt al de glans der eeuwigheid.

Ps. 103: 1 (Liederenbundel Weerklank)
1
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heeren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe Zijn liefd' u heeft geleid,
gedenk Zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf u leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

Gz. 167: 1 en 2 (Liedboek)
1
Heer Jezus Licht der wereld
en Schat der zaligheid,
wij komen U ter ere,
hier door Uw Geest geleid,
tezamen in Uw tempel,
opdat ook wij misschien
naar Simeons exempel
U zouden mogen zien.

2
Gij laat U door ons vinden,
o Heer, in ieder oord.
Gij zijt bij Uw beminden
aanwezig naar Uw woord.
Geef dat ook hier en heden
't geloof Uw heil aanschouwt,
Uw tempel in mag treden,
U in de armen houdt.