30 november 2018

Oudjaarsavond 31 december 2018

Predikant:
Passage: Klaagliederen 3:22-24
Dienstsoort:

Ps. 90: 1
Gz. 398: 1, 2, 3 en 4 (Liedboek)
Gz. 398: 5, 6 en 7 (Liedboek)
Ps. 103: 1, 4 en 5
Ps. 73: 12 en 13
Gz. 125: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

Gz. 398: 1, 2, 3, 4, 5,6 en 7 (Liedboek)
1
Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

2
Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij Zelf ons hebt bestemd.

3
En wilt Gij ons de bitt're beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit Uw goede, Uw geliefde hand.

4
Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.

5
Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, Uw licht schijnt in de nacht.

6
Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.

7
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Gz. 125: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Groot is Uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw bij omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
Die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Groot is Uw trouw, o Heer,
Groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

2
Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is Uw trouw, o Heer,
Groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.