4 juni 2017

Middagdienst 4 juni 2017

Passage: Handelingen 2
Dienstsoort:

Eerste Pinksterdag

Ps. 119: 3
Gz. 229: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2016)
Ps. 48: 6
Ps. 100: 1, 2, 3 en 4
Gz. 136: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2016)
Ps. 108: 1

Gz. 229: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2016)
1
Heere Jezus, om Uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2
Ons gevoel en ons:tand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als Uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3
O Gij Glans der heerlijkheid,
Licht uit Licht, uit God geboren,
maak ons voor Uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Gz. 136: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2016)
1
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door Uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
Die ons is voorgegaan. Halleluja!

2
Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze Koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Heere,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!