14 september 2017

Morgendienst 1 oktober 2017

Passage: Psalm 122
Dienstsoort:

Thema: Jeruzalem, dat ik bemin

Ps. 84: 1 en 2
Ps. 65: 1 en 2
Ps. 133: 3
Kinderlied: Shalom chaverim
Ps. 122: 1, 2 en 3
Gz. 232: 1, 5 en 6 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 452: 2, 4 en 5 (Liederenbundel Weerklank)

Kinderlied: Shalom chaverim
Shalom chaverim, shalom chaverim!
Shalom, shalom!
Le-hit-ra-ot, le-hit-ra-ot,
shalom, shalom!

Gz. 232: 1, 5 en 6 (Liederenbundel Weerklank)
1
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
'Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land dat Ik u wijs.'

Heere God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

5
Velen, die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af,
hunkerend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijpt hun hand.

Heere God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

6
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
'Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land dat Ik u wijs.'

Heere God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

Gz. 452: 2, 4 en 5 (Liederenbundel Weerklank)
2
Lof zij de Heer, Hij omringt met Zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleugelen geheven.
Hij Die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft Zijn woord u gegeven.

4
Lof zij de Heer Die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat Zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.

5
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van Zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.