10 september 2017

Morgendienst 10 september 2017

Predikant:
Passage: Johannes 9:1-41
Dienstsoort:

Startzondag
Thema: Open je ogen

Gz. 234: 1 en 2 (Liedboek)
Ps. 43: 3 en 4 (Nieuwe berijming)
Ps. 143: 10
Gz. 440: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Gz. 285: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 63: 1 en 2
Gz. 437: 1, 2 en 3 (Liedboek)

Gz. 234: 1 en 2 (Liedboek)
1
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2
Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij Zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Ps. 43: 3 en 4 (Nieuwe berijming)
3
O Heere God, kom mij bevrijden,
zend mij Uw waarheid en Uw licht
die naar Uw heil'ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor Uw aangezicht.

4
Dan ga ik op tot Uw altaren,
tot U, o Bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel Uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U Die al mijn vreugde zijt
en eind'loos mij verblijdt.

Gz. 440: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Lees je Bijbel, bid elke dag,
bid elke dag, bid elke dag.
Lees je Bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag.
Dat je groeien mag,
dat je groeien mag.
Lees je Bijbel, bid elke dag,
bid elke dag, dat je groeien mag.

2
Read your Bible, pray every day,
pray every day, pray every day.
Read your Bible, pray every day,
if you want to grow.
If you want to grow,
if you want to grow.
Read your Bible, pray every day,
if you want to grow.

Gz. 285: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
1
Hier in Uw heiligdom,
dicht bij de troon,
vraagt Uw aanwezigheid
ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U,
met heilig ontzag,
als Uw Geest ons trekt tot U.

2
Rein door Uw zuiver bloed,
met zekerheid
dat wij geborgen
in Uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier
en antwoordt ons hart
op de roepstem van Uw Geest.

3
Heer, ik wil horen
Uw zachte stem.
Laat and're stemmen
in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer
opdat ik het licht
van Uw aangezicht zal zien.

Gz. 437: 1, 2 en 3 (Liedboek)
1
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor Uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.