24 november 2017

Morgendienst 17 december 2017

Predikant:
Passage: Genesis 28:10-22
Dienstsoort:

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend.

Ps. 97: 7
Ps. 46: 4
Gz. 357: 1 en 2 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 453: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 71: 5 (Nieuwe berijming)
Gz. 500: 1, 4 en 5 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 105: 5
Ps. 134: 3
Gz. 514: 1, 3 en 4 (Liederenbundel Weerklank)

Gz. 357: 1 en 2 (Liederenbundel Weerklank)
1
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar,
aan uw daag'lijks leven,
uw gezin, uw werk.
Wil u daaraan geven,
daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

2
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Gz. 453: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Voor de zieken – voor de armen,
voor de mensen met verdriet,
voor het kind dat blijft proberen,
maar toch denkt: 'Het lukt me niet'.
Voor de zwerver die moet zwerven
en geen plek heeft waar hij hoort,
is er altijd nog die Ene
en Die roept: 'Kom maar aan boord!'

Kom aan boord.
Ook voor jou is er een plekje
waar je hoort.
Laat de hoop niet langer varen,
kom aan boord.
Sta niet doelloos aan de kant,
want er is een hart vol liefde,
pak die uitgestoken hand.

2
Voor het meisje dat blijft denken:
'Alles gaat bij mij steeds mis'.
Voor de jongen die al vaker
uit de boot gevallen is.
Voor het kindje dat nog nooit
van trouw of liefde heeft gehoord,
is er altijd nog die Ene
en Die roept: 'Kom maar aan boord!'

Kom aan boord.
Ook voor jou is er een plekje
waar je hoort.
Laat de hoop niet langer varen,
kom aan boord.
Sta niet doelloos aan de kant,
want er is een hart vol liefde,
pak die uitgestoken hand.

Ps. 71: 5 (Nieuwe berijming)
5
Het was voor velen tot een teken,
Heer, dat ik staande bleef,
een wonder dat ik leef.
Want steeds zijt Gij mijn Rots gebleken,
steeds wil mijn mond U noemen,
Grootmachtige, U roemen.

Gz. 500: 1, 4 en 5 (Liederenbundel Weerklank)
1
Bescherming is er bij de Heer,
beschutting voor de nacht.
Hij is een toevlucht en een burcht,
houdt over ons de wacht.

4
Zijn eng'len waken over ons,
God laat ons niet alleen.
Waar wij ook zijn, Hij is nabij
beschermend om ons heen.

5
En roept een mens, hij vindt gehoor,
God is er in zijn nood.
Ons leven wordt door Hem verhoogd,
is sterker dan de dood.

Gz. 514: 1, 3 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
1
Nader, mijn God, bij U,
steeds naderbij
stijgt mijn gebed tot U:
Wees mij nabij!
U, Die mijn leven kent,
heeft Zich niet afgewend.
Nader, mijn God, bij U,
steeds naderbij.

3
Heer, als het duister daalt,
angst op mij valt,
legt U een hand op mij,
die nooit ontvalt.
U, Die mijn geest begrijpt,
weet wat mijn hart aangrijpt.
Nader, mijn God, bij U,
steeds naderbij.

4
Nader, mijn God, bij U,
steeds naderbij
leef ik in Christus' naam,
U bent nabij.
En als mijn einde wacht,
draagt U mij door de nacht.
Nader, mijn God, bij U,
steeds naderbij.