18 juni 2017

Morgendienst 18 juni 2017

Predikant:
Passage: Mattheüs 3:1-17
Dienstsoort:

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Tekst: Mattheüs 3:13-17
Ps. 62: 1 en 4
Ps. 134
Ps. 139: 1 en 14 (Nieuwe berijming)
Gz. 431 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 91: 7
Lied: In het water van de doop (Sela) door Annemarie Pronk en Patrick Vogelaar
Gz. 136: 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 31: 17

Ps. 139: 1 en 14 (Nieuwe berijming)
1
Heer, Die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor Uw ogen.

14
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor Uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Gz. 431 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Jezus is de goede Herder.
Jezus Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

Als je 's avonds niet kunt slapen,
en je bang in 't donker bent,
denk dan eens al die schaapjes,
die de Heer bij name kent

Jezus is de goede Herder.
Jezus Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder.
Hij vergeet Zijn schaapjes niet.

Jezus is de goede Herder.
Jezus Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

Lied In het water van de doop (Sela) – door Annemieke Pronk en Patrick Vogelaar)
In het water van de doop,
zien wij hoe God Zelf belooft,
dat Zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in Zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In Zijn lichaam ingelijfd:
Christus' kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en Heil'ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

Gz. 136: 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
2
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.
(2x)

3
Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest.
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.
(2x)