2 april 2017

Morgendienst 2 april 2017

Predikant:
Passage: Lukas 17:3-4 en 23:33-34
Dienstsoort:

Tekst: Lukas 23:33-34
Thema: Vader, vergeef hen hun: bidden we het mee?

Ps. 108: 1
Ps. 122: 2 en 3
Ps. 119: 2 en 5 (nieuwe berijming)
Gz. 445 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 85: 1
Gz. 285: 3 en 4 (Liedboek)
Gz. 481: 3 en 4 (Liedboek)

Ps. 119: 2 en 5 (Nieuwe berijming)
2
Gij hebt ons hart Uw orde opgelegd,
opdat wij die met ijver onderhouden.
Ach, ging ik toch de wegen van Uw recht,
dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde
op wat Gij in Uw liefde tot mij zegt,
als ik de schoonheid van Uw wet aanschouwde.

5
Diep in mijn hart berg ik Uw heilig woord,
opdat geen zonde daar kan binnendringen.
Geprezen zijt Gij, Heer, aan ieder oord.
Leid mij in 't licht van Uw verordeningen.
Dan zal ik zo dat iedereen het hoort
het hoge recht van Uw verbond bezingen.

Gz. 445 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Tot zeven maal zeventig maal
vergeef ik een ander zijn schuld.
Tot zeven maal zeventig maal;
de Heer heeft met mij ook geduld.
(2x)

Gz. 285: 3 en 4 (Liedboek)
3
Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij Die de vrede zijt,
Die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

4
Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons Uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
Uw vrede wint de strijd!

Gz. 481: 3 en 4 (Liedboek)
3
Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
Uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen Uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

4
Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in Zijn stervensnood
Uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit Uw liefde leven.