27 augustus 2017

Morgendienst 27 augustus 2017

Passage: 1 Koningen 19:1-18
Dienstsoort:

Tekst: 1 Koningen 19:12b
Thema: In de stilte God ontmoeten

Ps. 25: 4 en 7
Ps. 84: 1 en 4
Gz. 462 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 288: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 93: 3 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 62: 1 en 4
Ps. 118: 12 en 14

Gz. 462 (Liederenbundel Weerklank)
U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.

Gz. 288: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
1
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
Die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

2
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van Zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

3
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Ps. 93: 3 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
3
Maar boven wat er bruist en raast en woedt,
staat hoog de hemel. Sterker dan de vloed
en dan de macht van de golven, water, wind,
is toch de macht van God, die overwint.

4
Uw woorden zijn het vaste fundament
van wat bestaat. Uw trouw is ongekend,
U blijft altijd. De glans van heiligheid
ligt op Uw huis, dat straalt in eeuwigheid.