5 augustus 2018

Morgendienst 30 september 2018

Passage: Jeremia 29:1-14
Dienstsoort:

Ps 122: 1
Ps 122: 2 en 3
Ps 143: 1 en 10
Kinderlied: Dit is de dag
Ps 102: 1 en 7
Gz. 37: 1, 2 en 5 (Liedboek)
Gz. 220: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2015)

Kinderlied: Dit is de dag
Dit is de dag, (2x)
die de Heer ons geeft. (2x)
Wees daarom blij (2x)
en zing verheugd. (2x)
Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Wees daarom blij en zing verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft.
(2x)

Gz. 37: 1, 2 en 5 (Liedboek)
1
Zo sprak de Heer der legerscharen,
de God van Israël,
tot wie zo diep vernederd waren:
o volk, het ga u wel!
Bouwt huizen en gaat daarin wonen,
plant hoven, eet uw vrucht,
gewin u dochteren en zonen
en leef in goed gerucht!

2
Maar zoek de vrede voor dit Babel
waar gij verbannen zijt,
bidt voor de stad want in haar straten
daagt eens een andere tijd,
ja bidt voor haar want in haar vrede
schuilt ook voor u het heil.
Babel en alle wereldsteden
staan rondom Israël.

5
Zo heeft de Heer tot ons gesproken,
de God van Israël;
Die in het duister zijt gedoken
dit voorportaal der hel,
in deze wereld moet gij wonen
en huizen bij de tijd.
Hier zal Ik u Mijn vrede tonen
en hier leid Ik u uit.

Gz. 220: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2015)
1
Wij blijven geloven dat onder miljoenen,
de Heer van de schepping een plan voor ons heeft,
waarin zich Zijn heil en mijn twijfel verzoenen
en dat aan elk leven betekenis geeft.

2
En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden,
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd,
nog steeds kan vertroosten, verlichten, verblijden,
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.

3
En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven,
ook nu in een wereld van steen en metaal
om buiten onszelf voor de ander te leven:
ons kleine begin van Zijn groot ideaal.

4
Dat werkelijkheid wordt als het oog van de volken
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt
en 't morgenrood rijst, dat Zijn komst met de wolken
verkondigt in duizenden kleuren van licht.