9 juli 2017

Morgendienst 9 juli 2017

Passage: 1 Samuël 17:31-50
Dienstsoort:

Thema: Reuzen verslaan

Ps. 146: 3
Ps. 138: 3
Ps. 51: 6
Gz. 371 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Gz. 299: 1, 2, 3 en 4 (Liedboek)
Ps. 27: 1 en 7
Gz. 151: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

Gz. 371 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
David met zijn slinger,
die was voor niemand bang.
Hij bad tot God Zijn Vader
en zong een lofgezang.
Klein, veracht van mensen,
vertrouwde hij op God.
Hij nam vijf gladde stenen
en luisterde niet naar spot.
En in die slinger zat een steen
en de steen vloog rond en rond.
En in die slinger zat een steen
en de steen vloog rond en rond.
En rond en rond en rond en rond
en rond en rond en rond.
De kleine steen vloog door de lucht
en de reus viel op de grond.

Gz. 299: 1, 2, 3 en 4 (Liedboek)
1
Voor alle heil'gen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij Uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!
Halleluja, halleluja!

2
Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt Uw pelgrims veilig thuisgebracht.
Halleluja, halleluja!

3
Maak al Uw strijders in dit aards gevecht
moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd.
Halleluja, halleluja!

4
Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon,
toch zijn wij één, zij zingend voor de troon,
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon.
Halleluja, halleluja!

Gz. 151: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga
ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht,
gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Sterk in Uw kracht,
gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.

2
Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens weer
moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij
een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Toch rijst in mij
een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.

3
Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd,
de huld' is U gewijd
In 't laatste uur
zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U Die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur
zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U Die mij hebt voortgeleid.