1 januari 2017

Morgendienst 1 januari 2017

Predikant:
Passage: Lukas 2:36-38
Dienstsoort:

Thema: Wat is uw goede voornemen voor het nieuwe jaar?

Ps. 27: 3
Ps. 63: 1 en 2 (Nieuwe berijming)
Ps. 119: 7 en 9
Ps. 66: 4 en 8
Gz. 440 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Gz. 229 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Gz. 437: 1, 2 en 3 (Liedboek)

Ps. 63: 1 en 2 (Nieuwe berijming)
1
Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
Die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
en dorsten naar U in een land,
waarop de zon verzengend brandt,
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

2
Eens zag ik in Uw tempelhof
U in Uw glorie hoogverheven,
Wiens gunst mij meer is dan het leven,
mijn lippen stamelden Uw lof.
Mijn leven lang wil ik U prijzen,
Uw naam aanbidden, want Gij voedt
mij met Uw kracht, Gij schenkt mij moed.
O Heer, ik wil U dank bewijzen.

Gz. 440 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Lees je Bijbel, bid elke dag,
bid elke dag, bid elke dag.
Lees je Bijbel, bidt elke dag,
dat je groeien mag,
dat je groeien mag
dat je groeien mag.
Lees je Bijbel, bidt elke dag,
dat je groeien mag.

Gz. 229 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht o Heer,
en vul ons tot Uw eer,
kom tot Uw doel met ieder van ons.
Maak ons een volk Heer, heilig en rein,
dat U Heer, volkomen steeds
toegewijd zal zijn.

Gz. 437: 1, 2 en 3 (Liedboek)
1
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor Uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3
Wees Gij de Zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.