31 december 2016

Oudejaarsdag 31 december 2016

Predikant:
Passage: Lukas 2:22-35
Dienstsoort:

Thema: In vrede, vol vertrouwen, het oude jaar uit en het nieuwe jaar in

Ps. 130: 3 en 4
Ps. 134
Ps. 117
Gz. 4 (Enige gezangen)
Gz. 446: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 (Liedboek)
Gz. 398: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 (Liedboek)

Gz. 446: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 (Liedboek)
1
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij Uw naam in 't oor,
Uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

2
Uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

3
Mijn Herder en mijn Held, mijn Vriend,
mijn Koning en Profeet,
mijn Priester Die mijn schuld ontbindt,
mijn Weg waarop ik treed;

4
al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt de ziel
wanneer zij U aanschouwt.

5
Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik Uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.

6
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij Uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

7
O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij Uw muziek.

Gz. 398: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 (Liedboek)

1
Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

2
Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

3
En wilt Gij ons de bitt're beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit Uw goede, Uw geliefde hand.

4
Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.

5
Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, Uw licht schijnt in de nacht.

6
Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.

7
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.