Middagdienst 10 maart 2019

10 februari 2019
Viering en dankzegging Heilig Avondmaal Thema: Geen goedkope genade, maar dure navolging! Ps. 116: 7, 10 en 11 Gz. 288: 1 (Liederenbundel Weerklank) Gz. 288: 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)…