28 december 2018

Middagdienst 10 februari 2019

Predikant:
Passage: Mattheüs 6:16-18, Leviticus 16:29-34 en Hebreeën 9:1-10
Dienstsoort:

Thema: 'Vasten? Vast!

Ps. 118: 3
Ps. 147: 1 en 3
Gz. 365: 2, 4 en 6 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 103: 8 (Nieuwe berijming)
Ps. 68: 10
Gz. 453 (Liederenbundel Weerklank)

Gz. 365: 2, 4 en 6 (Liederenbundel Weerklank)
2
God heeft mij Zijn Zoon gegeven,
door 't geloof nam ik Hem aan;
ja, ik weet, dat ik zal leven
en door Hem ten hemel gaan.
Zelfs voordat ik was geboren,
heeft God mij in Hem verkoren,
voor Zijn stem met scheppersmacht
dit heelal had voortgebracht.

4
Jezus Christus is gestorven,
is verrezen ook voor mij,
heeft de erekroon verworven
en het leven, ook voor mij.
Aan Gods rechterhand gezeten,
zal Hij nimmer mij vergeten,
maar, bewogen met mijn lot,
treedt Hij voor mij in bij God.

6
Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang Zijn hulp verbeiden,
toch blijft mij Zijn liefde leiden:
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

Ps. 103: 8 (Nieuwe berijming)
8
Hij heeft de hemel tot Zijn troon verheven,
Hij heerst als Koning over al het leven.
Looft engelen, Zijn hoge majesteit,
krachtige helden, die aan alle oorden
als boden meldt zijn goddelijke woorden,
Hem zij Uw dienst, Hem zij Uw lied gewijd.

Gz. 453 (Liederenbundel Weerklank)
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor Uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, Die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.