23 april 2017

Middagdienst 23 april 2017

Passage: 1 Johannes 2:3-17
Dienstsoort:

Tekst: 1 Johannes 2:17

Gz. 397: 1, 3, 4 en 6 (Liedboek)
Ps. 33: 1 en 6
Ps. 143: 10
Ps. 17: 4, 7 en 8
Gz. 228: 1, 2, 5 en 6 (Hervormde Bundel)
Ps. 89: 3 en 7

Gz. 397: 1, 3, 4 en 6 (Liedboek)
1
O God, Die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons Uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

3
Gij zijt, van voor Gij zee en aard'
hebt door Uw woord bereid,
altijd dezelfde, Die Gij waart,
de God der eeuwigheid!

4
En duizend jaar gaan als de dag
van gist'ren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.

6
O God, Die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

Gz. 228: 1, 2, 5 en 6 (Hervormde Bundel)
1
Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot Uw lof en dienst bereid.

2
Neem mijn handen, maak ze sterk
door Uw liefde tot Uw werk.
Maak, dat ik mijn voeten zet
op de wegen van Uw wet.

5
Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot Uwe troon,
dat, o Heer, Uw Geest er woon'.

6
Neem ook mijne liefde, Heer;
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mij zelf, en t' allen tijd
ben ik aan U toegewijd.