23 april 2017

Morgendienst 23 april 2017

Passage: Lukas 17:1-6 en 1 Korinthe 13
Dienstsoort:

Ps. 124: 1 en 3 (Nieuwe Psalmberijming)
Ps. 43: 2 en 3
Ps. 43: 5
Gz. 523 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2015)
Gz. 171: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2015)
Ps. 116: 1, 2 en 3
Gz. 275: 1 en 4 (Evangelische Liedbundel)

Ps. 124: 1 en 3 (Nieuwe Psalmberijming)
1
Was er geen hulp gekomen van de Heer,
- blijf, Israël, dit zeggen keer op keer –
was Hij niet voor ons in de bres gaan staan,
dan hadden wij geen hoop en toekomst meer;
dan zouden wij ten onder zijn gegaan.

3
Wij vluchtten uit de val die was gezet,
zoals een vogel vrijkomt uit een net.
Het net ging stuk en wij zijn losgeraakt.
Dankzij de naam van God zijn wij gered;
Hij is de Heer Die alles heeft gemaakt.

Gz. 523 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2015)
Ik zal de Heere God liefhebben met mijn hele hart
Met mijn hele ziel, mijn hele verstand
Ik zal mijn naaste liefhebben als mijzelf
Als ik ga
Of sta
Of wacht op Zijn ja
Ik zal de Heere God liefhebben met mijn hele hart

Gz. 171: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2015)
1
Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen:
wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen,
als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind,
teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind.

2
Al is Hij opgenomen, houd in herinnering
dat Hij terug zal komen zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen dat wij Zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid.

Gz. 275: 1 en 4 (Evangelische Liedbundel)
1
'k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van gena,
van ontferming en verlossing
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, Die stervend
alles, alles hebt volbracht;
Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
Lam van God voor ons geslacht.

4
Ja 'k geloof en daarom zing ik,
daarom zing ik, U ter eer,
's werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer.
Zoon van God en Zoon des mensen,
o, kom spoedig in Uw kracht
op des hemels wolken weder!
Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.