28 mei 2017

Middagdienst 28 mei 2017

Predikant:
Passage: 2 Korinthe 12:7-10 en Heidelberger Catechismus vraag en antwoord 128
Dienstsoort:

Thema: Want van U is de kracht

Ps. 92: 1
Ps. 33: 1 en 8 (Nieuwe berijming)
Gz. 453: 1 en 3 (Liedboek)
Ps. 63: 2 en 3
Gz. 514: 1, 3 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 138: 4

Ps. 33: 1 en 8 (Nieuwe berijming)
1
Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heeren recht.
Hijzelf heeft Zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren
door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare
bij de klank der snaren,
steekt de loftrompet.

8
Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
Zijn heil’ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
Uwe liefd' ons leiden,
Uw barmhartigheid.
God, op Wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Gz. 453: 1 en 3 (Liedboek)
1
Ik weet waar mijn geloven
onwrikbaar vast in staat,
als alles wordt:toven,
tot zand en stof vergaat,
ik weet wat nooit zal falen,
wat blijft in eeuwigheid,
wanneer de wijzen dwalen
door eigen waan misleid.

3
Rotsvast staat ons vertrouwen,
de hoeksteen is gelegd.
Wij zullen Hem aanschouwen
Hij heeft het zelf gezegd.
Ons hart blijft op Hem hopen
Die ons heeft liefgehad.
Straks gaan de poorten open
der grote gouden stad.

Gz. 514: 1, 3 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
1
Nader, mijn God, bij U,
steeds naderbij
stijgt mijn gebed tot U:
Wees mij nabij!
U, Die mijn leven kent,
heeft Zich niet afgewend.
Nader, mijn God, bij U,
steeds naderbij.

3
Heer, als het duister daalt,
angst op mij valt,
legt U een hand op mij,
die nooit ontvalt.
U, Die mijn geest begrijpt,
weet wat mijn hart aangrijpt.
Nader, mijn God, bij U,
steeds naderbij.

4
Nader, mijn God, bij U,
steeds naderbij
leef ik in Christus' naam,
U bent nabij.
En als mijn einde wacht,
draagt U mij door de nacht
nader, mijn God, bij U,
steeds tot U.