28 mei 2017

Morgendienst 28 mei 2017

Passage: Mattheüs 11:1-6
Dienstsoort:

Ps. 85: 3
Ps. 72: 1 en 2
Ps. 119: 67
Gz. 433 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 17: 1 en 2 Nieuwe Berijming
Ps. 42: 3 en 5
Gz. 202: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

Gz. 433 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Jezus is het Licht der wereld.
Jezus is het Levend Woord.
Jezus is de Goede Herder.
Jezus is het Lam van God.
Jezus is het Levend Water.
Jezus is het Levens Brood.
Jezus is de Ware Wijnstok.
Jezus is de Zoon van God.

Hij kent ons als geen ander.
Hij weet wie we zijn.
Hij weet hoe wij ons voelen.
Hij was een mens als wij.
Hij deelt in onze vreugde
En Hij kent ons verdriet.
Nee, er is niemand zoals Hij.

Jezus is de Messias.
Jezus is de Bruidegom.
Jezus is de Hogepriester.
Jezus is het Lam van God.
Jezus is de Zoon des mensen.
Jezus is de Weg tot God.
Jezus is de Overwinnaar.
Jezus is de Zoon van God.

Hij is aan 't kruis gestorven.
Hij droeg daar onze schuld.
Hij gaf zijn eigen leven.
Hij heeft de wet vervuld.
Gestorven en begraven,
Maar ook weer opgestaan.
Ja, Jezus leeft in eeuwigheid.

Jezus is de Messias.
Jezus is de Bruidegom.
Jezus is de Hogepriester.
Jezus is het Lam van God.
Jezus is de Zoon des mensen.
Jezus is de Weg tot God.
Jezus is de overwinnaar.
Jezus is de Zoon van God (3x)

Ps. 17: 1 en 2 (Nieuwe berijming)
1
Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht,
mijn zaak is recht, hoor naar mijn klagen,
doe eindelijk Uw aanschijn dagen,
dan is voorgoed het pleit beslecht.
Gij hebt gepeild mijn diepste gronden,
mijn hart doorschouwd in diepste nacht,
mijn woord getoetst aan wat ik dacht,
en Gij hebt mij oprecht bevonden.

2
Gehoorzaam aan Uw heilig woord,
blijf ik gedurig op Uw wegen;
ik mijd, o Heer, wie onrecht plegen,
zo ga ik zonder struik’len voort.
Ik roep U aan, Heer hoog verheven,
want Gij verhoort, Gij antwoordt mij,
wees mij genegen en nabij,
Gij zult mij immers niet begeven?

Gz. 202: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Leer mij Uw weg, o Heer,
leer mij Uw weg.
Schenk van Uw kracht mij meer,
leer mij Uw weg.
Houdt mij in evenwicht,
dat 'k voor Uw aangezicht,
wandel in 't volle licht,
leer mij Uw weg.

2
Als vrees soms 't hart benauwt,
leer mij Uw weg.
Als zorg mijn dank verflauwt,
leer mij Uw weg.
Help mij in vreugd en pijn,
noodweer of zonneschijn,
steeds blij in U te zijn,
leer mij Uw weg.

3
Hoe ook mijn toestand wordt,
leer mij Uw weg.
't Leven zij lang of kort,
leer mij Uw weg.
Is dan mijn loop volbracht,
vrees ik geen dood of macht,
daar mijn ziel U verwacht,
leer mij Uw weg.

4
Wat ook dit leven brengt,
Hij is nabij.
't Zij 't vreugd of droefheid schenkt,
Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht,
ieder die Hem verwacht;
Hij is nabij.