5 juni 2016

Middagdienst 5 juni 2016

Predikant:
Passage: Handelingen 20:17-36
Dienstsoort:

In deze dienst worden twee broeders bevestigd in het ambt van ouderling.

Ps. 145: 1 en 2
Ps. 150: 1 en 2
Ps. 150: 3
Ps. 86: 6 en 8
Gz. 409: 1, 4 en 5 (Liedboek)
Gz. 138: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte) – aangepaste tekst
Gz. 297: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

Gz. 409: 1, 4 en 5 (Liedboek)
1
Laat ons de Heer lofzingen,
juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op Zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te:agen,
Hij redt uit alle nood.

4
Daarom dan niet:agen,
maar moedig verder gaan!
De Heer doet redding dagen,
Hij trok uw lot zich aan.
Wie lijdt, God zal het merken,
't is alles Hem bekend;
Hij zal Zijn kind'ren sterken
met woord en sacrament.

5
Daarom lof zij de Heere,
in Wie ons heil bestaat,
Hem Die ons toe wou keren
Zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al 't goede
nu en in eeuwigheid.

Gz. 138: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte) – aangepaste tekst
1
Zegen hen Algoede,
neem hen in Uw hoede
en verhef Uw aangezicht
over hen en geef hen licht.

2
Stort op onze bede,
in hun hart Uw vrede,
en vervul hen met de kracht
van Uw Geest bij dag en nacht.

3
Amen, amen, amen!
Da zij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer!

Gz. 297: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in Uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want Uw woord maakt Uw wegen bekend.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van Uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

2
Samen te strijden
in woord en in werk.
Eén zijn in U,
dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als Uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van Uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.