11 juni 2017

Morgendienst 11 juni 2017

Passage: Johannes 14:16-17 en Handelingen 2:4a, 33 en 38b
Dienstsoort:

Thema: Royaal bedeeld met de Geest

Ps. 108: 1
Ps. 9: 1, 2 en 11
Ps. 143: 10
Gz. 197: 1, 2, 3 en 9 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 200: 1, 2 en 5 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 108: 2

Gz. 197: 1, 2, 3 en 9 (Liederenbundel Weerklank)
1
In vuur en vlam zet ons de Geest
gegeven op het Pinksterfeest,
ten leven op ons uitgestort,
hoor hoe Gods kerk geboren wordt!

2
Wie door dit vuur wordt aangeraakt
en uit het ongeloof ontwaakt,
beleeft – God lof! – een ommekeer,
de dag van de verrezen Heer.

3
Wie op het rijk van Christus hoopt,
ontvangt de Geest en wordt gedoopt,
God heeft uw zonden weggedaan,
een nieuwe mens is opgestaan!

9
Zo waait de wind, zo blaast de Geest,
zo laait het vuur van Pinksterfeest,
wij zijn het lichaam, Hij het hoofd,
Uw naam, Heer Jezus, zij geloofd!

Gz. 200: 1, 2 en 5 (Liederenbundel Weerklank)
1
Kom, o Geest van God gegeven,
zelf ook God van eeuwigheid,
kom met kracht en liefde tevens
en vervul ons t' allen tijd;
laat Uw liefdevolle gloed
diep doordringen in ons gemoed.

2
Spreek ons aan in hart en zinnen,
geef ons raad, vermaan met tucht,
opdat, al wat wij beginnen,
eens zal dragen rijke vrucht.
Leer ons wat de waarheid zij,
en maak ons van dwaling vrij.

5
Doe ons sterk in Uw geloven,
zorg dat duivel, nood of spot,
nooit ’t geloof van ons zal roven:
wees voor ons een zwaard van God.
Geef het Woord Uw levenskracht,
laat het lichten in de nacht.