28 december 2018

Morgendienst 3 februari 2019

Predikant:
Passage: Psalm 84
Dienstsoort:

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend.

Gz. 209: 1, 2 en 4 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 84: 1 en 2
Ps. 84: 3
Gz. 418 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 84: 4 en 5
Gz. 151: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Gz. 309: 1 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 134: 3
Ps. 84: 6

Gz. 209: 1, 2 en 4 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.

2
Geef mij Uw wijsheid, Uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt.

4
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Gz. 418 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ik ben veilig in Jezus' armen.
Veilig ben ik bij Hem.
Ik ben veilig in Jezus' armen.
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben.

Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet.
Is het soms net alsof niemand me ziet.
Net of er niemand meer is die me mist.
Dan mag ik weten dat Jezus er is.

Ik ben veilig in Jezus' armen.
Veilig ben ik bij Hem.
Ik ben veilig in Jezus' armen.
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben.

Als ik door anderen soms wordt gepest.
Zeggen ze: 'Nee, jij hoort niet bij de rest'.
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken.
Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem.

Ik ben veilig in Jezus' armen.
Veilig ben ik bij Hem.
Ik ben veilig in Jezus' armen.
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben.

Gz. 151: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga
ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht,
gerust in Uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Sterk in Uw kracht,
gerust in Uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.

2
Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens weer
moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij
een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Toch rijst in mij
een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.

3
Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd,
de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur
zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U Die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur
zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U Die mij hebt voortgeleid.

Gz. 309: 1 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
1
Heere Jezus, wij zijn nu
in het heiligdom verschenen,
met ons kind gaan wij tot U,
wil Uw zegen ons verlenen,
waar de roepstem wordt vernomen:
laat de kind'ren tot Mij komen.

3
Herder, neem Uw schaapje aan.
Hoofd, maak het één van Uw leden.
Wees zijn weg, wijs het zijn baan.
Vredevorst, wees Gij zijn vrede.
Wijnstok, laat dit rankje bloeien,
dat er eens veel vruchten groeien.